Har du afskrevet at forstå dit regnskab?

Hvis du ikke tidligere har haft noget at gøre med regnskab, kan det føles som et bombardement af nye udtryk, når du starter en virksomhed. Et af begreberne er afskrivninger. Læs med her og bliv klogere!

Afskrivning

Udgifter til den almindelige daglige drift, såsom el og vand, husleje, trækker du fra i dit regnskab med det samme. Med anlægsaktiver derimod er udgiftens størrelse afgørende – og for de store investeringer deles udgiften over flere år. Dét er afskrivning.

Den magiske beløbsgrænse

Aktiver er værdier i din virksomhed. Det kan f.eks. være en maskine, som øger virksomhedens værdi.

Ved indkøb af aktiver op til 13.200 kr.(2017) må du straksafskrive hele beløbet skattemæssigt. Hvis udgiften derimod overstiger 13.200 kr. skal du i stedet fordele udgiften over flere år.

Hvis du er i den situation, at du køber varer ind til videresalg, må du dog gerne straks-afskrive mere end 13.200 kr.

Saldoprincippet

Hvis du har flere anlægsudgifter, der hver især overstiger beløbsgrænsen, lægges beløbene sammen til et beløb, som du samlet afskriver på. Hvis de hver især er under beløbsgrænsen og ikke afhængige af hinanden, kan de derimod straks-afskrives. (Afhængighed kan f.eks. være en printer og en computer).

Max 25 %

Du kan max afskrive 25 % af udgiften om året – indtil beløbet når under de 13.200 kr., så du kan afskrive resten.

De helt store afskrivninger

Hvis det handler om køb af en ejendom eller andre helt store afskrivninger, er der rigtig mange regler. Her vil jeg anbefale, at du tager fat i en revisor.

Jeg håber, det gav en smule afklaring. Er du stadig lige forvirret og parat til at afskrive det hele, så ring eller skriv og så finder vi ud af det sammen.