Vælg en side

Kompensation for selvstændig med omsætningsnedgang. 
Som hjælp til selvstændige forventes der at blive vedtaget en kompensations ordning, der skal
dække den manglende omsætning – og dermed indehaverens overskud. Kompensations perioderne er meget forskellige og                                                                                                                                                  tjek op på vir.dk

 

De krav der er meldt ud for at kunne benytte ordningen, er:
– Den selvstændige skal selv eje mindst 25% af virksomheden, og selv arbejde i virksomheden. Er der flere ejere vil hver ejer være berettiget til at søge.
– Der må maksimalt være 10 fuldtidsansatte i virksomheden.
– Ormsætningsnedgangen skal mindst være på 30% i  perioden.