Vælg en side

Kompensation for selvstændig med omsætningsnedgang. 
(En af Folketingets hjælpepakker).
Som hjælp til selvstændige forventes der at blive vedtaget en kompensations ordning, der skal
dække den manglende omsætning – og dermed indehaverens overskud. Kompensations perioden er
9. marts – 9. juni 2020.

De krav der er meldt ud for at kunne benytte ordningen, er:
– Den selvstændige skal selv eje mindst 25% af virksomheden, og selv arbejde i virksomheden. Er der flere ejere vil hver ejer være berettiget til at søge.
– Der må maksimalt være 10 fuldtidsansatte i virksomheden.
– Ormsætningsnedgangen skal mindst være på 30% i
perioden.
– Virksomheden skal have eksisteret siden 1. februar 2020.
– Virksomheden skal tidligere have haft mindst kr. 15.000 i
månedlig omsætning.